Tesis yönetiminde verim Teknik Yönetim’le başlar !

İşletmelerin, rekabet güçlerini koruması ve kâr marjlarını artırması için ana hizmet dallarında profesyonelleşmesi, maliyetlerini düşürmesi, tesis verimliliğini  artırması ve kaynaklarını en etkin şekilde kullanması gerekmektedir.

Teknik Yönetim, doğru kaynak ve iş gücü kullanımı ile genel işletme giderlerini %30 oranında azaltmakta, işletmelerdeki gelir-gider dengesini ve ideal personel sayısını (downsizing) belirleyerek yapısal anlamda daha küçük bir kadroyla maksimum verimliliğe ulaşmaktadır.